Institute of Physiology - Post

RIUM - Z novimi metodologijami do izboljšanja zdravstvenega stanja v dobrobit družbe (SLO, video)

By Institute of Physiology on 13. 04. 2022
#News #Media

Nova oprema v okviru projekta RIUM bo občutno prispevala k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov ter pripomogla k širšemu razvoju metodoloških procesov za dobrobit družbe ter dvig kakovosti življenja ljudi skozi izboljšanje zdravstvenega stanja. Oprema bo po načelu odprtega dostopa na razpolago širšemu krogu kvalificiranih raziskovalcev.

Vir: youtube.com, Univerza v Mariboru 


Are you sure you want to do this?

Are you sure you want to delete this post?