Institute of Physiology - Project


PKP - Po Kreativni Poti

Interactive physiological simulator QuantiPhy - project with students

Računalniško vmesniško orodje za modeliranje delovanja človeškega telesa v zdravju in bolezni

Project partners:

Faculty of Medicine, University of Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
RYZE, informacijske tehnologije, d.o.o.o, Orožnova ulica 1, 1000 Ljubljana

Web page of simulator: http://770.ablak.arnes.si/

Summary:

QuantiPhy is your new favourite interactive physiological simulator. Assembled from scratch by eager and curious minds, its foundations are cemented in teamwork and an ambitious idea – boiling some hard-to-grasp physiological concepts down to their basic building blocks and giving its users a chance to understand them by goofing around. It is aimed at the general public, but we estimate that it could be very useful for students of the natural sciences (especially medical, biology, and physics students).

Acid-base physiology Being a pretty abstract concept to those on the beginner end of the proficiency spectrum, explaining acid-base physiology can be a real challenge. We gave our best, however, to simplify and explain the interplay of various factors that affect the tightly regulated acid-base balance of the human body, using various different approaches.

Heart physiology Here we focused mainly on two entities: the coupling of the cardiac and vascular functions, and the pressure-volume diagram. Both are fascinating depictions of cardiovascular mechanics. As their understanding is almost a necessity for anyone aspiring to a greater comprehension of human physiology, we thought it would be neat to throw some light on them.

Electrophysiology This is the realm of charged particles, ion channels, and membrane potentials. Also, it is inevitable in the study of physiology, but it is thankfully fiercely interesting. In the words borrowed from a popular greasy musical: »It's electrifying!«

Projektni partnerji:
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
RYZE, informacijske tehnologije, d.o.o.o, Orožnova ulica 1, 1000 Ljubljana

Spletna stran računskega vmesnika: http://770.ablak.arnes.si/

Povzetek:
Problem, ki ga je projekt naslavljal, je dejstvo, da je v splošni populaciji znanje o delovanju človeškega telesa prepogosto omejeno na nepreverjene internetne vire ali v najboljšem primeru na učbenike. Moderni pristop k ozaveščanju splošnega prebivalstva po eni strani in kvalitetnemu poučevanju učečih vključuje interaktivni pristop, ki mora biti na voljo kadarkoli in vsepovsod. V ta namen smo razvili prosto dostopno računalniško aplikacijo, s katero bo lahko uporabnik simuliral delovanje pomembnih organov človeškega telesa v zdravju in bolezni. Simulator ima veliko prednost v primerjavi z uveljavljenim poučevanjem v učbenikih: z uporabo mobilne tehnologije (mobilni telefoni, prenosni računalniki) je dostopen vsepovsod in kadarkoli, omogoča interakcijo in povratno informacijo z uporabnikom, je intuitiven, omogoča uporabniku prilagojeno stopnjo kompleksnosti in omogoča, da lahko s preprosto spremembo ključnih parametrov v sistemu normalno, fiziološko stanje spremenimo v nenormalno, patološko stanje. 

Motivaciji za ta projekt sta bili dve: (i) takšen računalniški simulator vodi k poglobljenemu razumevanju v splošni populaciji in (ii) simulacija bolezenskih stanj vodi k boljšemu znanju bodočih zdravnikov in s tem učinkovitejšemu zdravljenju in sprejemanju zdravljenja pacientov. Zaradi prilagoditve na različno stopnjo kompleksnosti so uporabniki mnogoštevilni: od splošnega prebivalstva do visokošolskih sodelavcev. Izboljšanje znanja nujno vodi k izboljšanju ozaveščenosti o boleznih, posledično pa k samoiniciativnemu preprečevanju nastanka bolezni še pred pojavom le-te. Oboje vodi v družbeno korist na več nivojih: (i) poglobljeno razumevanje med študenti medicinskih ved vodi v hitrejše in kvalitetnejše zdravljenje bolezni in s tem manjši obremenitvi zdravstvene blagajne RS in (ii) za študente naravoslovnih ved pomeni tak simulator vključevanje informacijske tehnologije v poučevanje in praktično uporabo poznavanja fizikalnih zakonov in programiranjaAre you sure you want to do this?

Are you sure you want to delete this project?